Een beetje geschiedenis

Probus Internationaal

PROBUS – The Association of retired PROfessional and BUSiness people – werd in 1965 in Groot-Brittannië  opgericht door Harold Blanchard, toenmalig lid van  de Rotary Club Caterham.

Het is intussen uitgegroeid tot een internationale organisatie met meer dan 5000 clubs wereldwijd die samen meer dan 425 000 leden tellen.

Elke Probus club maakt dus deel uit van het groter nationaal en internationaal Probus netwerk. Elke club is een lokale multidisciplinaire vereniging van mensen die het professionele leven achter zich gelaten hebben. Leden zijn van diverse pluimage maar hebben in de regel een succesvolle carrière achter de rug als zakenmensen, in het bedrijfsleven, in de bank- en verzekeringswereld, in de sociale sector, als  ambtenaren e.d.

Amicitia et Tolerantia. Vriendschap en verdraagzaamheid. Dat is de leuze van Probus.

Probus biedt de mogelijkheid om nieuwe hechte en blijvende vriendschapsbanden te smeden. De leden met veelal verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging, verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun post-professionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip.

Elke Probus club leidt een zelfstandig leven; ze is geen serviceclub en heeft geen commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormen zich wel onderlinge vriendschapsbanden met andere Probus clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het C.I.C. van Probus Belgium.

 

Probus Belgium

In ons land werd de eerste Probus club opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring. Probus is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van ROTARY INTERNATIONAL en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan. Probus is volledig onafhankelijk van ROTARY maar heeft er wel banden mee. In België zijn er op dit ogenblik 116 Probus clubs met meer dan 4100 leden.

Het "Centrum van Informatie en Coördinatie" van Probus Belgium, afgekort C.I.C., werd opgericht in zijn huidige vorm in januari 2001. Het C.I.C. is dus  in de eerste plaats een centrum van informatie ten dienste van de clubs. Er zijn 6 Probus regio’s in België. Elke regio heeft een regio-coördinator. Het nationaal Comité is samengesteld uit 7 leden: de nationale coördinator en 6 regionale coördinatoren (4 Nederlandse en 2 Franstalige). Het Comité komt ten minste 4 keer per jaar bijeen.

Het C.I.C. dient formeel zijn akkoord te geven voor de oprichting van een nieuwe club. Zij wordt dan gecharterd en heeft vanaf dan het recht om het logo en de naam ‘Probus Club’ te gebruiken.

 

Probus Landen Pepijn

Probus Landen ontstond in de schoot van Rotary Landen. Op 10 september 2002 werd tijdens een informatievergadering voor een aantal kandidaat leden het startschot gegeven. De Probus-club Aarschot, die later ook de Peter-club zou worden, leidde de opstartfase in goede banen.

Op 17 mei 2003 werd Probus Landen Pepijn dan officieel opgericht met een academische zitting in het Stadhuis te Landen, met de overhandiging van de 'charterbrief', de Probus-vlag en het voorzitterslint.

De club telde in het stichtingsjaar 18 leden. De eerste voorzitter was de inmiddels betreurde Paul Jans.

Op 1 januari 2023 telt Probus Landen Pepijn 31 leden.